• Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy emaga.pl, prowadzony pod adresem www.emaga.pl (zwana dalej
Witryną) przez EMAGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa (zwany
dalej Sklepem Internetowym).

Polityka prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo
ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa
danymi. Administratorem Państwa danych osobowych jest: EMAGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja
Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa.

Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania
strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa
adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych
(dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów -
zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.
Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w
zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce
prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego
celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych
serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę
na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie,
kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola
obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub
rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie
można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone,
wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania
umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie
Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i
ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z
tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych,
o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte
w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Kontakt" lub
skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne
do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie
zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej
obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy
dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach
należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje
wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej

Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej
podstawie Państwa numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed
dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili
cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Kontakt” lub poprzez
wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody
usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa
danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych
przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Obecnie współpracujemy z
następującymi firmami kurierskimi: DPD Polska, UPS Polska, Fedex, Geis oraz InPost S.A.

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub
przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną
na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera,
wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze.
Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze
korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w
ustawowo dozwolonych przypadkach. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze
zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na
terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia
odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w
ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej
prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa
urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej,
tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i
umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas
przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można
skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich
akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na
różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień
cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami: Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-
pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-
prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en Firefox™:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html W
przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać
ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc.
(www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego
interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które
umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie
zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły
do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie
internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich
Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w
wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.
Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest
łączony z innymi danymi Google. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z
naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez
Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki
internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na
naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli
usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a
także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W razie
żądania udzielania informacji lub pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych
osobowych, a także w razie sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub
wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt z naszą firmą:

EMAGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, email: info@emaga.eu

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane
osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec
takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów
marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma
miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa
szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania
Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą
one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub
obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W
takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.